Ризики діяльності

Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності державного підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками

В інституті для управління факторами ризику, що можуть вплинути на результати діяльності підприємства розроблена МЕТОДИКА ЯКОСТІ “Дії з розгляду ризиків і можливостей” (МЯ 6.1-01) згідно з вимогами міжнародного стандарту ISO 9001:2015, IDT(ДСТУ ISO 9001:2015) “Система управління якістю. Вимоги.” Сертифікат СУЯ було отримано підприємством у 2017 р., який охоплює розробку науково-технічної та проектної документації для містобудування, архітектурно-будівельне проектування, проектування протипожежного захисту будівель.